Hogia Ekonomi Compact Edition

Hogia Compact Edition är ett komplett och modernt ekonomisystem för hotell & restaurang anpassat för det mindre företagets behov. Det helt integrerade ekonomisystemet består av redovisning, projektredovisning, valuta, kund- och leverantörsreskontra samt fakturering.

Compact Edition innehåller en mängd nyttiga funktioner, så som koppling till Svensk Handels Varningslista, koppling för snabba kreditupplysningar, möjlighet till elektronisk fakturering och en unik rapportcentral m m.

 

 
Begär offert

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn


* Epost


Telefon