Hogia Hotell & Restaurangekonomi

Vårt moderna ekonomisystem!

Hogia Hotell & Restaurangekonomi ingår i vår produktserie Hogia Hotell & Restaurang. Systemet är ett komplett och modernt ekonomisystem för hotell & restauranger med redovisning på flera nivåer och snabb rapportering för företag med högt ställda krav. Det är ett integrerat system där en registrering uppdaterar alla delar.


På ett enkelt sätt kan du utforma programmets arbetsyta för att få en arbetsmiljö som känns bra för dig, med dina egna menyval, genvägar och bakgrundsbilder. Rapportcentralen utgör en kraftfull del i programmet. Här finns rapporter för redovisning, reskontror och fakturering som du kan skicka direkt från rapportcentralen via mail.

Produkten finns både i en- och fleranvändarversion, givetvis kan du integrera systemet med Hogias övriga programvaror som t ex Hogia Restauranglön, Hogia Hotellön, Hogia Anläggningsredovisning och Hogia Bokslut.

För att underlätta kopplingar till andra program har systemet ett standardiserat och öppet gränssnitt, detta gör det möjlighet att importera direkt från ert bokningssystem eller kassasystem. Givetvis är det anpassat till gällande lagar och avtal. Det generösa urvalet av rapporter, analyser och sökfunktioner ger dig rätt information för rätt tillfälle. Med Hogia Hotell- & Restaurangekonomi har du alltid valmöjligheter för en effektiv och noggrann redovisning.

 
Begär offert

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn


* Epost


Telefon