Vad kan ditt företag spara? 
.........................................  


Fri rådgivning
Kontakta Mathias Petersson:
Verksamhetsansvarig 
Telefon: 0303-663 56
mathias.petersson@hogia.se
Produktbild Hogia Management Solutions

Analysverktyg för hotell-
och restaurangbranschen

Hogia Management Solutions är ett analysverktyg som är framtaget specifikt för hotell- & restaurangbranschen.

Välj mellan standardnyckeltal såsom revPAR, råvaruprocent, personal, beläggningsgrad, TB1, TB2, TB3, ARR, revPASH, eller skapa helt fritt dina egna nyckeltal som är viktiga för just din verksamhet. Med Hogia Management Solutions slipper du allt manuellt arbete och kan istället lägga tiden på att analysera . Nyckeltalen kan byggas upp helt beroende på vilken verksamhet som använder Management Solutions. Allt från beslutsfattare till avdelningschefer, köksmästare, ansvariga för bar, hotell m.m. har sina unika nyckeltal för att effektivisera sitt ansvarsområde. På detta sätt skapar du rätt förutsättningar för din verksamhet. 

Hur är det möjligt? Jo genom att systemet kombinerar information från Hogias affärssystem med data från exempelvis ert restaurang-, eller hotellbokningssystem. Tänk på att en felaktig registrerad timme på EN anställd per dag blir cirka 70 000 kr på årsbasis!

Hogia Management Solutions ger dig: 


Rätt information till rätt person i rätt tid 

Nyckeltal baserade på data från ekonomisystem, kassasystem,
      hotellbokningssystem, tidssystem och lönesystem

Tillgång till informationen oavsett var du befinner dig

Tidsbesparing i automatgenererade nyckeltal

Beslutsunderlag i realtid

 
Begär offert

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn


* Epost


Telefon