Hogia Personal

Växer med din verksamhet

Med Hogia Personal får du ett heltäckande personaladministrativt system. Programmet ger dig en total överblick över de anställdas befattningshistorik, löneutveckling och dokumentation av anställningsförmåner.

Ett personalsystem är ett ovärderligt verktyg när du vill ha en samlad överblick över personalen. Även i mindre företag är det mycket personalfrågor att hålla reda på. Lägg inte onödig tid och oro på om du gör rätt, börja smått och bygg på ert personalsystem när nya behov uppstår. 

 
Begär offert

Hogia Hotel & Restaurant Systems har ett samarbete med Visita. 

Vi erbjuder alla medlemmar i Visita rabatter på våra branschanpassade system.
Läs mer »