Hogia Restauranglön

Hogia Hotellön är löneprogrammet för en effektiv lönehantering. Det är flexibelt och lättarbetat och passar mindre och medelstora företag inom hotellbranschen. Färdiga register för lönearter och kontrolluppgifter gör det lätt att komma igång. Du behöver bara lägga upp dina anställda med deras individuella uppgifter för lön, arbetstid, skatt och semester sedan kan du göra din första lön.

Vårt löneprogram är känt för sin logiska uppbyggnad, effektiva funktioner för bl a semesterhantering och tydliga rapporter!

En del i en helhet

Med Hogia Hotellön får du naturliga kopplingar till övriga program från Hogia. T ex för du enkelt över bokföringsordern till redovisningen, uppgifter för den obligatoriska sjukrapporten till Hogia Bokslut för vidare bearbetning. Skattedeklarationen kan skickas till Hogia Skatt där du lägger till företagets momsuppgifter innan du skickar filen vidare till Skatteverket via Internet.

När behoven växer är det också lätt att bygga ut lösningen med tidssystem, reseräkningssystem, bemanningsplanering m m. De bästa systemlösningar är de som kan prata med andra. Hogias program är särskilt pratsamma och Hogia Hotellön är integrerat med flera av marknadens ledande leverantörer vilket ger dig som kund en stor framtidssäkerhet i din investering.