Hogia Skatt

Deklarationsprogram

Hogia Skatt är ett komplett deklarationsprogram för alla typer av företag och även för privatpersoner, men ger dig även en bra överblick över det ekonomiska läget i företaget året runt. Programmet ger dig möjlighet att deklarera för 15 fysiska eller juridiska enheter. Du importerar enkelt uppgifter via SIE från ditt redovisningssystem till Hogia Skatt eller knappar in manuellt.

I skatteprogrammet finns ett omfattande hjälpsystem samt ett informationssystem med aktuell skatteinformation. Fåmansguiden hjälper dig även att hantera de krångliga reglerna kring fåmansföretag och dess delägare.  


Serviceabonnemang 

Priset gäller för uppdateringar och Internet support via Hogias kundtorg i 12 månader. Nya versioner erbjuds fritt via kundtorget under abonnemangstiden 


Funktioner i skatteprogrammet

Blanketter och beräkningar
Hjälpsystem, skatteinformation och skattetips
Import av värden från redovisnings- och bokslutsprogram
Arbeta med flera deklarationer samtidigt
Deklarationskontroll
Fåmansföretagsmodul med fåmansguide
Deklarationsöversikt
Funktionen egna dokument
Klientdatabas
Elektronisk skattedeklaration
Värdepappershanterare
Import av värden från andra skatteprogram

 
Begär offert

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn


* Epost


Telefon