Omsättning per anställd = omsättning/medelantalet anställda.

Omsättning per anställd är ett vanligt förekommande nyckeltal. Det används ofta för att bedöma ett företags effektivitet. Ju högre värde desto mer effektivt anses företaget vara. Men det är viktigt att tänka på att nyckeltalet påverkas av bl.a. hur mycket vidareförsäljning företaget har, inflation/prisförändringar och hur medelantalet anställda är beräknat.Om du vill höja omsättningen per anställd för ditt företag bör du försöka öka omsättningen och/eller minska antalet anställda. 

 

Exempel: Ett bolag har år 1 en omsättning på 5.550 kkr. Medelantalet anställda under året har varit 5 st. Detta ger en omsättning på anställd på 1.110 kkr.    

   

..........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

..........................................