Lilla Hotell- & Restaurangpaketet

För en enkel och effektiv lönehantering för mindre hotell & restauranger
Elektronisk Personalliggare
Lönesystem anpassat för hotell & restauranger
App för publicering av lönespecifikationer medarbetare
 
     

Mellan Hotell- & Restaurangpaketet

För en enkel och effektiv hantering av ekonomi och lön

Elektronisk personalliggare
Lönesystem anpassat för hotell & restauranger
App för publicering av lönespecifikationer medarbetare
Ekonomisystem innehållande redovisning, leverantörsreskontra, kundfakturering, rapportcentral, integration mot kassasystem och bokningssystem.

 

     

Stora Hotell- & Restaurangpaketet

Den mest effektiva lösningen för hotell & restauranger. Slipp allt onödigt dubbelarbete – integrera dina befintliga system med ekonomi och lön. Ta emot dina leverantörsfakturor elektroniskt och attestera dom direkt från din mobil eller dator. Skicka även dina kundfakturor elektroniskt.

Lönesystem med koppling till ditt tid/schemasystem.
App för publicering av lönespecifikationer.
Personalsystem
Ekonomisystem inklusive redovisning, leverantörreskontra, kundfakturering, rapportcentral, integration kassa samt bokningssystem.
Bokslut- och skatteprogram