Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Nyckeltalet anger i hur stor del av omsättningen som går åt till råvarukostnader. Råvarukostnader kan tas fram per varugrupp. Exempel på varugrupper att ta fram nyckeltalet på är mat, vin, sprit och starköl.

Om du vill sänka ditt företags råvarukostnad bör du undersöka möjligheterna att minska svinnet, öka försäljningspriset eller sänka dina inköpspriser genom att omförhandla dina leverantörsavtal.

 

Exempel: Ett bolag har under en period matkostnader för 100 kkr och en omsättning på mat på 320 kkr vilket ger en råvarukostnadsprocent på mat på 31,25%.

   
 

...........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

...........................................