RevPAR – Revenu Per Available Room (logiintäkt per disponibelt rum).

RevPAR = logiintäkt per disponibelt rum

Nyckeltalet anger logiintäkten i förhållande till disponibla hotellrum. 

 

Exempel: Ett bolag har under en period 100 000 kr i logiintäkter. Antalet disponibla rum var 190st. Logiintäkten per disponibelt rum (RevPAR)blir då 526,32 kr.   

   

..........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

..........................................