Revenue Per Available Seat Hour = Intäkt per disponibel stolstimme.

Nyckeltalet anger omsättningen är per tillgänglig stolstimme.

Exempel:
En restaurang med 150 stolar som är öppen i 5 timmar.
Antalet gäster under en period 500st.
Snittpriset per gäst 121,60 kr.
Den totala omsättningen 60800kr.

För att få fram RevPASH så tar man den totala omsättningen genom antalet stolar * antalet öppet timmar.

Vid låg revpash bör man öka efterfrågan och ha en aktiv försäljning.
Vid hög RevPASH bör man undvika sällskap med udda antal gäster, kortare sittningar och höja priserna. 

 

   

...........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

...........................................