Nyckeltalet snittpris per gäst anger hur mycket er gäst spenderar i snitt.
Nyckeltalet snittpris per nota anger hur mycket snittköpet per nota är.

Nyckeltalet anger hur mycket varje gäst spenderar hos er i snitt. För att få fram dessa tal måste man veta exakt hur många gäster eller hur många noter man har haft. För att öka snittpriset per gäst eller nota så krävs merförsäljning. Att vara duktig på att sälja avec till kaffet kan vara ett exempel.

 

Exempel: Ett bolag har under en period en omsättning på 80 kkr. Antalet gäster under samma period är 500st. Detta ger ett snittpris per gäst på 160 kr.

   

..........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

..........................................