Foodmark

Enkelheten, kopplingen till tidsystemet och möjligheten till personlig konsult var några av argumenten när Foodmark valde Hogias HR-lösning.

Helene Schönberg är löne- och HR-administratör på personalavdelningen. Hon är ensam på Foodmark om att kunna köra lönerna, vilket hade kunnat vara väldigt sårbart om det inte vore för hennes stöd och back-up på Hogia.

- Vi har en personlig lönekonsult på Hogia som jobbar för oss några dagar varje månad. Om jag blir sjuk kan hon göra hela lönearbetet för oss den månaden. Hon är insatt i vår verksamhet och det känns väldigt tryggt och bra.

Just möjligheten att få ha kontakt med en konsult var faktiskt en av de bidragande orsakerna till att Foodmark valde Hogias HR-lösning inför årsskiftet 2012-2013.

- Tidigare hade vi ett annat lönesystem, men det var alltför tungrott och det var ofta svårt att få tag på bra konsulter. Varje gång vi behövde lägga upp en ny löneart eller schema var vi tvungna att ta hjälp av en konsult, då det systemet var så komplext, minns Helene.

- Nu vet jag att jag alltid kan få hjälp av vår egen Hogia-konsult och dessutom kan jag göra mycket mer själv. Det underlättar otroligt att ha Hogia. Jag uppskattar till exempel alla färdiga rapporter, i synnerhet arbetsgivarintyget. Vi har många säsongsanställda, vilket innebär att jag periodvis skriver väldigt många arbetsgivarintyg. Att det redan är ifyllt med namn och personnummer sparar mig mycket tid.

Ytterligare en fördel med Hogias system är kopplingen till tidsystemet.

- Tidigare satt förmännen ute på enheterna och knackade in avvikelser för hand, det var ett jättejobb varje månad. Med kopplingen mellan Hogia och vårt tidsystem behöver de bara ha koll i tidsystemet, sen sköter jag resten, förklarar Helene.

Likaså har de effektiviserat administrationen av reseräkningar.

- Numera gör de anställda sina egna reseräkningar direkt i systemet, vilket gör att jag inte behöver knappa in någonting, bara godkänna dem efter det att cheferna har attesterat dem, berättar Helene. 

- Att jag har sparat och kommer att spara ännu mer tid med Hogias system är jag övertygad om, säger Helene.

 
Foodmark

Grundades: 1937
Huvudkontor: Jordbro
Antal anställda: ca 230
Omsättning: 600 milj kr/år

Läs mer (pdf) »