Produktbild Hogia PBM Time & Attendance

Förtroendetid

Hogia PBM Time & Attendance är ett webbaserat tid- och avvikelsesystem till vårt lönesystem. Hogia PBM Time & Attendance hjälper dig att hålla ordning på dina medarbetares arbetade tid för rapportering till lönesystemet.

Tid och avvikelsesystemet

Hogia PBM Time & Attendance hjälper dig med:
  • registrering av tid- och löneunderlag
  • enkel attesthantering
  • lättillgängliga lönespecifikationer för anställda
  • rapporter för uppföljning och sammanställning

Enkel och flexibel inrapportering

All inrapportering av avvikelser såsom semester, pappaledighet, övertid, sjukdom och utlägg kan enkelt rapporteras in för längre eller kortare tidsperioder för överföring till lönesystemet HogiaLön Plus. Du godkänner en eller flera rader via tydliga och informativa symboler. Rapportering kan göras veckovis eller månadsvis. Registrerade avvikelser kan grupperas och sorteras på medarbetare, händelser eller datum för den valda perioden.

Som stöd för frånvaro och närvaro registrering visas för den anställde aktuellt arbetsschema där avstämning mot schema görs vid registrering. Funktionen kan aktiveras eller inaktiveras och ställer inte några krav på inmatning.

Attest

Hogia PBM Time & Attendance erbjuder en kraftfull attesthantering där urval kan göras på olika begrepp såsom anställd och tidsperioder. Det är enkelt att följa upp vilka anställda som har rapporterat in tid alternativt vilka som har glömt att rapportera. Det finns möjlighet att avvisa rader och skicka meddelande tillbaka till anställd vid eventuella oklarheter. Attestering av en eller flera rader via tydliga och informativa symboler.