Produktbild Hogia Ekonomi

Tilläggsmoduler

• E-faktura
• Tidredovisning
• Rapportcentral
• Import av prislista

Ladda ner produktblad
Hogia Ekonomi (pdf)

Hogia Ekonomi
Se film »

Hogia Ekonomi

Hogia Ekonomi är ett komplett och modernt ekonomisystem, med redovisning på flera nivåer och snabb rapportering för företag med högt ställda krav.

Nyckeln till en ökad effektivitet

Det är ett integrerat system där en registrering uppdaterar alla delar. För att underlätta kopplingar till andra program har systemet ett standardiserat och öppet gränssnitt. Givetvis är det anpassat till gällande lagar och avtal. Det generösa urvalet av rapporter, analyser och sökfunktioner ger dig rätt information för rätt tillfälle.

Redovisning

Redovisningsdelen är kärnan i programmet och det är här all ekonomisk information sammanställs och bearbetas. Den ger dig uppföljningsmöjligheterna och den detaljerade analys som behövs för att styra ett företag.

Kundreskontra

Kundreskontran ger företaget möjlighet att på ett enkelt och systematiskt sätt hantera kundfordringar. Systemet innehåller automatiserad krav- och räntehantering.

Fakturering

Fakturering ger dig stora valmöjligheter när det gäller layout, priser och rabatter, artikelgrupper, tillfälliga artiklar, varningar m m. Du kan lägga upp ett obegränsat antal fasta artiklar eller uppdragsarter och ange upp till tio priser per artikel/uppdragsart. Du kan enkelt skapa fakturor till svenska kunder i EUR. Med Autogiro/OCR får du en effektiv hantering av betalningsrutinerna.

Projektredovisning

Ibland vill man kunna gå djupare när det gäller uppföljning och analys av företagets ekonomi. Detta gör du enkelt genom att lägga upp ett projekt som löper över en valfri period och som kan inbegripa intäkter och kostnader på flera kunder eller leverantörer.

Valuta

Valuta förenklar utländska affärstransaktioner och löser problemet med kursdifferenser.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran är utformad för att effektivisera hanteringen av både dina inhemska och utländska leverantörsfakturor. Systemet hjälper dig att hålla reda på fakturornas förfallodatum, att utnyttja maximal kredittid och att planera din likviditet.