Produktbild Hogia IndustriPersonal

IndustriPersonal

Hogia Personal är ett heltäckande personalsystem, som ger en total överblick över de anställdas befattnings- och lönehistorik, LAS, kompetens med mera. Ett väl utvecklat behörighetssystem ger de rätta verktygen för såväl administratör som personalansvarig och VD.

Modulen Webbrekrytering leder till snabbare administration av ansökningar och hela rekryteringsprocessen hanteras på ett mycket professionellt sätt.

Roller i systemet

  Arbetssökande
 • Registrerar sin ansökning in i ditt personalsystem via företagets hemsida och kan enkelt bifoga CV och personligt brev.
  Chef
 • Lättillgänglig information om sina medarbetare avseende allt eller utvalda delar. Företaget väljer vilka rättigheter varje chef skall ha, tex skriv- och läsrättigheter.
 • Elektronisk personalakt där valfritt dokument sparas för varje medarbetare så som anställningsavtal, lönebeslut m m.
 • Lönerevisionen utförs via personalsystemet där alla uppgifter och historik finns samlade.
 • Den personliga bevakningskalendern med datum för exempelvis utvecklingssamtal, nyanställningar och födelsedagar förenklar chefens vardag.
  Administratör
 • Överblick över samtliga eller valda delar.
 • Fullständig LAS hantering.
 • Stöd för kompetensplanering och bl a GAP-analyser.
 • Simulering av löneutfall och lönerevision.
 • Grafiska presentationer av personalnyckeltal, underlag till jämställdhetplan.
 • Rekryteringsprocessen underlättas genom att du själv gör och lägger ut annonserna på hemsidan. De sökandes uppgifter hamnar på rätt ställe och du kan göra massutskick av svarsbrev. Vid anställningen går den sökande direkt över till ditt personalsystem.