Hogia Industrial Systems AB
Hakenäs
444 28 Stenungsund
Tel: 0303-688 70 
Fax: 0303-688 66
E-post: industrial@hogia.se

För att kontakta supporten, logga in på kundtorget »


 

Jesper Ringholm 

Bolagschef/Försäljningschef
Telefon: 0303-72 57 05 
E-post: jesper.ringholm@hogia.se
 
 

Jessica Fihn 

Ekonomi
Telefon: 0303-72 60 85 
E-post: jessica.fihn@hogia.se


 

Linda Skarliden 

Försäljningsansvarig – befintliga kunder 
Telefon: 0303-663 25 
E-post: linda.skarliden@hogia.se
 
 

Anna Klavsäter-Doll 

Försäljning - befintliga kunder
Telefon: 0303-667 46
E-post: anna.klavsater.doll@hogia.se


 

Emma Maria Kånåhols 

Kundchef 
Telefon: 0303-72 56 03
E-post: emma-maria.kanahols@hogia.se
 
 

Emely Johansson

Driftsättning/Support ekonomi 
Telefon: 0303-72 60 00 
E-post: ekonomisupport.industrial@hogia.se

 

 

Karl Johan Eriksson 

HR-konsult
Telefon: 0303-667 66
E-post: karl-johan.eriksson@hogia.se
 
 

Petra Hansson 

Supportansvarig 
Telefon: 0303-72 57 51 
E-post: petra.hansson@hogia.se

 

   

Claes Steen 

Ekonomisupport/Konsult 
Telefon: 0303-72 60 00 
E-post: ekonomisupport.industrial@hogia.se
 
 

Eva-Britt Berntsson 

Support - HR 
Telefon: 0303-72 60 00 
E-post: hrsupport.industrial@hogia.se   
 
 

Evelina Brisloow 

Support - HR 
Telefon: 0303-72 60 00 
E-post: hrsupport.industrial@hogia.se
 
 

Carina Sollenlid 

Support - HR 
Telefon: 0303-72 60 00 
E-post: hrsupport.industrial@hogia.se   


 
 

Christine Ristorp 

Support - HR 
Telefon: 0303-72 60 00 
E-post: hrsupport.industrial@hogia.se