Produktbild Hogia PBM Payslip/Salary Reports

Lönespecar & Rapporter

Det är miljövänligt och prisvärt att skicka lönespecifikationer och rapporter via webben. Det går dessutom betydligt snabbare än att skicka dem med internposten eller via den ordinarie posthanteringen.

Hogia PBM Payslip – för medarbetaren

Anställda har tillgång till lönespecifikation direkt i sin webbläsare vilket minimerar kostnader och administration kring utskick av lönespecifikationer. Specifikationen innehåller uppgifter om ackumulatorer för t ex semester, övertid och komptid.

Fördelar:
• Lönespecifikationen är alltid tillgänglig
• Arkiveringsmöjligheter för all framtid
• Historiska ackumulatorer på arkiverade lönespecifikationer
• Medarbetaren kan själv registrera adressändringar och närmast anhörig

Hogia PBM Salary Reports – för chefen

PBM Salary Reports är en webbapplikation som snabbt och enkelt ger dig tillgång till dina rapporter från HogiaLön Plus oavsett om du arbetar hemma, sitter på kontoret eller är på resande fot. Du kan ha stående rapportbeställningar som månadsrapporter eller kvartalsrapporter och/ eller begära vilka rapporter du behöver för tillfället. Löneadministratören skapar en eller flera rapportgrupper enligt dina behov och önskemål.

Hogia PBM Salary Reports i Hogias portallösning

Hogia PBM (Personal Business Manager) är en portal som knyter samman företagets HR-processer och Hogias webbaserade produkter i en gemensam startsida – företagets startsida. Innehållet i portalen kan enkelt anpassas för varje användare genom rollstyrd behörighet.
    Hogias portallösning ger dig många fördelar:
  • Medarbetarna kan själva registrera adressändringar och närmast anhörig.
  • Automatisk inbjudan med användarnamn och lösenord.
  • Nyhet & Dokument – med möjlighet att publicera nyheter, dokument, logotype och länkar till samtliga användare.
  • Möjlighet att publicera kontaktuppgifter per bolag.
  • Kraftfull säkerhet med bland annat stöd för krypterad kommunikation via SSL/HTTPS och där ”engångslösenord” via e-post eller SMS finns som tillval. En stark lösenordshantering gör det möjligt att ställa in längd och format på lösenord, spärr av användarkonto efter ett antal felaktiga inloggningsförsök samt hur ofta lösenord behöver förnyas.