Nitator

Som underleverantör i fordonsbranschen är en av utmaningarna att i takt med årliga prissänkningar ständigt arbeta med förbättringar som gör Nitator ”bäst i klassen” på tillverkning, vilket ställer krav på en fortsatt fokusering på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet.

- 2002 ställde vi oss frågan hur vi på ett mer strukturerat och effektivt sätt skulle kunna följa upp personalens kompetens och behovet av komplettering, berättar Björn Lindbom. Som ansvarig för att effektivisera rutinerna såg Björn att det fanns stora möjligheter till förbättring.

- Allt fanns i skrivbordslådorna och det var ingen som hade riktigt bra koll, ingen samlad dokumentation eller översikt. Vi tittade först på stora och dyra system men när jag fick se Hogias HR-lösning med kompetensmodulen i Hogia Personal förstod jag att det här var precis det vi behövde, säger Björn.

- Kompetensmodulen är ett effektivt verktyg som medger att vi strukturerat kan säkerställa att vi har rätt kompetensnivå på våra medarbetare. Vi använder även programmet för att dokumentera vilka maskiner och arbeten varje person har kompetens för och på vilken nivå. Programmet, som alla produktionsledare har tillgång till, är även ett stöd vid exempelvis utvecklings- och lönesamtal. Dessutom möjliggör programmet för HR-avdelningen att genom ett knapptryck skapa ett mycket bra första utkast till utbildningsplan, förklarar Björn. 

På frågan om vad Nitator har vunnit på att byta till Hogia tvekar inte Björn när han säger:

- Hogias system ger oss stora tidsvinster genom sin effektivitet. Den totala arbetsbelastningen på HR- och lönearbetet har blivit rimlig. Att snabbt och enkelt få fram uppgifter om utbildningsbehov sparar mycket tid för våra produktionsledare och HR. Webbrekryteringen, som vi köpte till senast, har kortat ner arbetstiden avsevärt för att hantera den stora mängd ansökningar som kommer in.

- Just enkelheten i Hogias system att snabbt kunna få fram korrekta uppgifter och att se var det eventuellt brister gjorde våra kvalitets- och miljörevisorer helt lyriska – det var det bästa de sett sa de, avslutar Björn nöjt.
 
Nitator

Grundades: 1983
Huvudkontor: Oskarström 
Antal anställda: ca 200 i Sverige
Omsättning: ca 450 milj kr i Sverige

Läs mer (pdf) »