Om oss

Hogia Industrial Systems har under lång tid utvecklat specifika HR- och ekonomilösningar för olika branscher. Vårt mål är att vi ska förenkla din vardag med hjälp av branschanpassade tjänster och produkter.

Med starkt fokus och daglig kontakt med kunder inom tillverkande industri har vi skaffat oss mycket god branschkunskap. För din trygghet är vi alltid uppdaterade med de senaste lagarna och bestämmelserna inom HR, lön och ekonomi. Våra konferenser ger dig unika möjligheter att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med kollegor i samma bransch.

Våra produkter och tjänster tillsammans med vårt engagemang och kunskap gör oss till en mycket kompetent partner, vilket många kunder redan har upptäckt.

Tid, kompetens, beslutsstöd och uppföljning är viktiga begrepp för alla tillverkande företag. Hur man jobbar med och tar tillvara på detta varierar från företag till företag. Ring oss gärna för att diskutera just er lösning.
 


Lean Production

Lean Production är en västerländsk tolkning av det japanska Toyota Production System. Grunden är att med kunden i centrum skapa en effektiv och resurssnål produktion. Det finns olika verktyg och processer för att nå detta mål. Kortfattat handlar det om att omsätta resurseffektiva tankesätt och principer till praktik.

Vi har samma grundsyn när vi tar fram våra lösningar och tjänster. Vi vill hjälpa er att bli mer effektiva och skapa kvalitet i era arbetsflöden och processer.

Man kan sammanfatta Lean med: Mer värde för mindre arbete. Vem vill inte ha det?

Redo för förändring?

Många organisationer står idag inför stora förändringar i sin administration. Detta påverkar hela eller stora delar av verksamheten, bland annat i form av att nya tankesätt, processer och funktioner tar form.

Genom våra tjänster och programvaror hjälper vi till med att bygga en infrastruktur som bidrar till att skapa flöden av kunskap och information i företag och organisationer. Dessa flöden underlättar bland annat rationalisering av administration och decentralisering av beslutsstödsfunktioner. Resultatet av detta är att företag och organisationer får möjlighet att effektivisera och kvalitetssäkra processer inom det administrativa området. Vi "Hjälper företag utvecklas" för att på ett bättre sätt hantera inre och yttre förändringar.

Om Hogia

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 560 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.