Produktbild Hogia PBM Employee

PBM Employee

Hogia PBM Employee är en tilläggsmodul till Hogia Personal. Modulen är främst tänkt som ett chefsverktyg och ger tillgång till den information som chefer och arbetsledare kan tänkas behöva rörande de medarbetare som han/hon är ansvarig för.

Hogia PBM Employee är ett webbaserat chefsverktyg som ger stöd i det dagliga, operativa arbetet. Alla rutiner som behövs för att effektivt sköta personalarbetet görs tillgängligt via Hogias HR-portal, Hogia Personal Business Manager (Hogia PBM). I och med att Hogia PBM Employee är webbaserad har cheferna tillgång till nödvändig information oavsett om de befinner sig hemma, på jobbet eller på tjänsteresa. Systemet är en nordisk lösning som ger organisationer med verksamhet i flera länder en möjlighet att samla alla HR-processer på ett enda ställe.

Hogia PBM Employee har utvecklats med chefers och arbetsledares personaladministrativa arbetsuppgifter i fokus. Systemet kombinerar ett operativt stöd för HR-arbetet med lättillgänglig information om medarbetarna. Tillgång till information ökar möjligheten för organisationen att fatta rätt beslut i rätt tid och ger möjlighet till ett proaktivt arbetssätt.

För chefer innebär lösningen att alla uppgifter finns lagrade på ett och samma ställe och administrationen förenklas därmed avsevärt. Den tid som frigörs kan istället läggas på organisationens kärnverksamhet och på medarbetarna. Hogia PBM Employee innehåller bl a åtkomst till medarbetarnas person- och anställningsuppgifter samt lagrade dokument.

När du som chef vill titta på information finns möjlighet att titta på aktuella värden för en medarbetare, t ex. var i organisationen personen arbetar just nu, samt vilken lön med mera som medarbetaren har. Det är enkelt att växla perspektiv och få en helhetsbild över historiska, aktuella och framtida anställningsuppgifter eller löneuppgifter (anställningsbeslut alternativt löneutveckling). Varje företag har själv möjlighet att ställa in vilka uppgifter som skall presenteras på detta sätt.