Produktbild Hogia PBM Time & Project

Tid & Projekt rapportering

Hogia PBM Time & Project är ett webbaserat försystem till ditt befintliga löne- och ekonomisystem. Rapportering till lönesystem samt ekonomisystem för fakturering och projektuppföljning sker i systemet. Vi hjälper dig att hålla ordning på dina medarbetares arbetade tid.

Hogia PBM Time & Project hjälper dig hantera:

  • Registrering av tid-, lön- och fakturauppgifter
  • Enkel och överskådlig översikt med summeringsfunktioner
  • Enkel attesthantering
  • Lättillgängliga lönespecifikationer för anställda
  • Rapporter för uppföljning och sammanställning

Enkel och flexibel inrapportering

Genom en och samma bild sker all inrapportering för tid och fakturering. Koppling görs till de underliggande systemen för lön, projekt och ekonomi. Tid- och projektrapportering sker på överskådlig veckobasis och kan registreras på olika nivåer såsom kund och projekt. Eventuell frånvaro som semester och sjukdom rapporteras enkelt in. Även utlägg, artiklar och andra omkostnader kan rapporteras in på kund och projekt. Registrerade timmar kan summeras och grupperats på medarbetare, projekt, kund, händelse eller datum för vald period.

Avstämning mot schema

Varje registrering kontrolleras mot schemalagd tid och summeras dag för dag samt per vecka.

Attest

Hogia PBM Time & Project erbjuder en kraftfull attesthantering där urval kan göras på olika begrepp såsom anställd, kund, projekt och tidsperioder. Det är enkelt att följa upp vilka anställda som har rapporterat in tid alternativt vilka som har glömt att rapportera. Det finns möjlighet att returnera rader och skicka meddelande tillbaka till anställd vid eventuella oklarheter. I attesteringsfunktionen görs också avstämning mot schema eller summering av timmar per projekt, kund, händelse eller datum för vald period.