Här berättar två av våra kunder varför dem valt att drifta sina Hogiaapplikationer hos oss i Hogia Cloud. 


    

VIA Egencia är Nordens mest efterfrågade affärsresebyrå. I Sverige finns de lokalt nära dig från Umeå i norr till Malmö i söder. De erbjuder smarta och kostnadseffektiva helhetslösningar för mötes och reserelaterade tjänster. VIA Egencia är en del av Egencia, en global affärsresebyrå-kedja med unika lösningar inom kundservice och självbokning. De har kört Hogiaapplikationer i många år men valde våren 2012 att lägga sina applikationer Hogia PBM, Hogia Personal, Hogia LönPlus och Hogia PBM Travel i Hogia Cloud.
http://www.viaegencia.se      


Hogia Cloud har gett trygghet och frihet

Genom att låta Hogia ansvara för driften har VIA Egencia också fått en betydligt mer säker och lättarbetad lösning än tidigare. ”Tidigare kunde det ta mycket lång tid att få fel avhjälpta och situationen kunde ibland bli helt ohållbar. Med Hogias molnbaserade lösning har vi nu helt andra möjligheter att snabbt lösa eventuella problem. Förutom att själva införandet gick väldigt smidigt
vet vi nu att hjälpen alltid finns nära till hands. Ett positivt bemötande är också värt mycket.
Under en sådan här övergång uppstår det förstås alltid en del frågor men dialogen med Hogia
har genomgående varit enkel och lösningsorienterad. "De utmaningar vi stött på har vi löst snabbt och smidigt”

Varför låta andra sköta driften?
För organisationer som redan arbetar med en eller flera Hogia-applikationer kan steget över i en molnbaserad lösning vara enkelt
och innebära en ytterligare förenklad arbetsprocess. Genom att låta Hogia ta hand om driften förenklas administrationen och alla tjänster,
inklusive support, kan samlas under ett och samma tak.  För användaren innebär det en bekymmersfri och säker vardag där exempelvis
backup, installation och uppgradering kan göras från Hogia. ”Driftsäkerheten garanteras av Hogia och företaget behöver inte göra någon
ytterligare investering i exempelvis servrar och egen IT-personal för att sköta HR-systemen.”
Skalbarheten finns där liksom flexibiliteten och möjligheten att arbeta mobilt. 
- Carina Nielsen Nyström, HR administratör, VIA Egencia  "fd VIA Travel AB"
 

ITA media

ITA Media är ett IT- och kommunikationsföretag. De erbjuder helhetslösningar inom IT, media, företagsutveckling och kommunikationssystem till företag och organisationer i södra Sverige.
 
Vilka fördelar med att använda Hogia som helhetsleverantör?
Den stora fördelen är att det finns kunskap i att drifta de egna applikationerna och därför slipper vi  som kund inlärningströskeln och de misstag som kan följa innan man har riktig kontroll över hur samtliga delar hänger samman. Servicenivån är utmärkt, vi har alltid fått en snabb respons med bekräftelse på vidtagna åtgärder. 
- Maciek Studencki, Systemadmin, ITA media