Fyll i uppgifterna nedan så får du en uppskattning på vad ditt företag kan spara på att använda Hogia Kvalitetsanalys i bokslutsarbetet.
Intern timkostnad (kr/h):  
 
Hur mycket tid lägger ert företag per månad på arbete med? (tt:mm)  
Bankavstämning:  
Kontoavstämning:  
Antal konton som skall stämmas av:  
Periodrapporter:  
Momsavstämning:  
TOTAL tid/månad:(tt:mm):  

Ditt företag sparar: 38 000 kronor per år

(avräknat kostnaden för programmets licens/5år och årsavgift)

Friskrivningsklausul

De beräkningar som görs i kalkylen bygger på en del antaganden utifrån egna och oberoende undersökningar, varför Hogia inte kan garantera dess tillförlitlighet eller fullständighet i det enskilda fallet. Hogia friskriver sig därför från allt ansvar när det gäller användandet av beräkningarna.