Anläggningsredovisning

Hogia Anläggning är helt integrerat med Hogia Ekonomi och är ett systemstöd för en effektiv förvaltning av företagets samtliga anläggningar och inventarier. Den är en reskontra till huvudboken och används för att hantera och dokumentera transaktioner avseende anläggningstillgångar på ett detaljerat sätt. Med programmet kan du vara säker på att du har ordning och reda på företagets tillgångar.

Hogia Anläggningsredovisning är integrerat med redovisningen vilket ökar säkerheten så att du slipper differens mellan redovisning och anläggningar samt även dubbelarbete. Det är enkelt att lägga till exempelvis avtal, bilder och andra dokument som tillhör anläggningen, och med de flexibla rapporterna väljer du själv vilken information du vill skriva ut. Programmet har god spårbarhet och du kan se du alla händelser, såsom avskrivningar, justeringar m.m. på dina anläggningar. Den starka och flexibla rapportfunktionen förenklar avstämningsarbetet, vilket hjälper dig att spara tid.

Samordningen med Hogia Bokslut gör att samtliga uppgifter om företagets inventarier som behövs till bokslutet enkelt kan överföras. Med en bra anläggningsredovisning kan du också ta fram prognoser över framtida avskrivningar som kan ligga till grund för företagets budgetering.