Frånvarostöd

Hogia Frånvarostöd är en tilläggsmodul till Hogia Lön, är helt integrerad med programmet och följer sjuklönelagen.
Med Frånvarostöd får du hjälp vid beräkning av frånvaro för sjukdom, vård av barn samt föräldraledighet, pappadagar och tjänstledighet. Funktionen ligger i direkt anslutning till löneberedningen så att du enkelt kommer åt den. Du behöver bara markera vilken typ av frånvaro det gäller och under vilken tidsperiod personen varit frånvarande. Utifrån det lägger programmet sedan in rätt lönearter i löneberedningen, med automatik. Kan det bli enklare?

Med Frånvarostöd kan du känna dig trygg med att löneartsunderlaget som ligger till grund för beräkningar i andra viktiga programfunktioner blir rätt, t ex semesterberäkning.