Produktbild Hogia Ekonomi

Hur påverkas jag av SEPA?

Bakgrund om SEPA

För att det ska bli enklare att betala med euro har EU beslutat att alla eurobetalningar inom det så kallade SEPA-området ska följa en ny teknisk standard, XML ISO 20022, efter 31 oktober 2016. Med SEPA kan man skicka och ta emot eurobetalningar, såväl nationellt som gränsöverskridande, på samma sätt och till samma förutsättningar och villkor som inom det egna landet.

Hogias hantering av det nya filformatet

I Hogia Ekonomi planerar vi att ha en anpassning till det nya filformatet XML ISO 20022 under första kvartalet 2017.

Så påverkar det dig som skickar eurobetalningar


Kund till Handelsbanken
För dig som skickar leverantörsbetalningar till utlandet från Hogia Ekonomi kommer det fortsatt vara enligt filformatet UTLI. Banken tar hand om eurobetalningar och utför dem som en SEPA-betalning i XML ISO 20022 formatet. Detta är en temporär lösning under en övergångsperiod som inte medför någon högre kostnad för dig och dina betalningsmottagare. Precis som tidigare kan du alltid registrera dina SEPA-betalningar manuellt på internetbanken. Handelsbankens krav på SEPA betalning via ISO 20022 formatet: Ingen deadline bestämd.

Kund till SEB
För dig som skickar leverantörsbetalningar till utlandet från Hogia Ekonomi kommer det fortsatt vara enligt filformatet SISU. Dina eurobetalningar kommer då fortfarande att utföras som utlandsbetalningar enligt ett undantag i SEPA-förordningen och inte som SEPA-betalningar. De genomförs då till priset för en utlandsbetalning och inte priset som gäller för SEPA-betalning. Precis som tidigare kan du alltid registrera dina SEPA-betalningar manuellt på internetbanken utan den högre kostnad som utlandsbetalningarna kan medföra.

SEBs krav på SEPA betalning via ISO 20022 formatet: 10 oktober 2016.

Kund till Nordea
För dig som skickar leverantörsbetalningar till utlandet från Hogia Ekonomi kommer det fortsatt vara enligt filformatet PO3. Hos Nordea måste tjänsten manuell filimport i Internetbanken Företag användas. Banken tar hand om eurobetalningar och utför dem som en SEPA-betalning i XML ISO 20022 formatet. Detta är en temporär lösning under en övergångsperiod som inte medför någon högre kostnad för dig och dina betalningsmottagare. Precis som tidigare kan du alltid registrera dina SEPA-betalningar manuellt på Internetbanken Företag.

Observera att alla inrikes betalningar till Plus- och Bankgiro i valutan Euro inte längre är tillåtet samt att alla betalningar i Euro skall registreras med IBAN.

Nordeas krav på SEPA betalning via ISO 20022 formatet: Preliminärt under 2018.

Kund till Swedbank
För dig som skickar leverantörsbetalningar till utlandet från Hogia Ekonomi kommer det fortsatt vara enligt filformatet SPISU. Banken tar hand om eurobetalningar och utför dem som en SEPA-betalning i XML ISO 20022 formatet. Detta är en temporär lösning under en övergångsperiod som inte medför någon högre kostnad för dig och dina betalningsmottagare. Precis som tidigare kan du alltid registrera dina SEPA-betalningar manuellt på internetbanken.

Swedbanks krav på SEPA betalning via ISO 20022 formatet: Preliminärt sommaren 2017. När det nya filformatet är klart i Hogia Ekonomi informerar vi om det i god tid så du kan teckna den nya tjänsten Leverantörsbetalningar till utlandet via filformatet XML ISO 20022 hos din bank.