Husarbete

Med Hogias tillvalsmodul Husarbete får du en utökad funktionalitet som hjälper dig att arbeta med skattereduktion för husarbete. Avdraget för husarbete gäller både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete och infördes som en stimulansåtgärd för att öka antal arbetstillfällen inom berörda branscher. Du får ett effektivt och snabbt flöde i din faktureringsrutin och kontroll på var i processen varje faktura befinner sig.

Skattereduktionen görs direkt på fakturan och eftersom avdraget endast omfattar arbetskostnader inklusive moms (ej materialkostnader) så är det viktigt att specificera på fakturan vad som är vad. Husavdraget gör det möjligt för en kund att dra av en del av arbetskostnaden för godkända rut- och rot-arbeten.

Hogia Husarbete ger även förslag på fakturatexter som Skatteverket rekommenderar avseende friskrivningsklausul samt förslag på meddelande vid eventuell påminnelse, om du skulle få avslag på berörd skattereduktion på en kund av Skatteverket.

En stor fördel i modulen är att du kan skapa fil med alla uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna göra utbetalning av skattereduktion. Filen laddas upp på Skatteverkets e-tjänst. Du har också möjlighet att knappa in uppgifterna manuellt på Skatteverkets hemsida.

Med filhantering sparar du mycket tid jämfört med att manuellt registrera uppgifterna på Skatteverkets hemsida. Dessutom minskas risken för felaktigt manuellt ifyllda uppgifter.