CDF Sverige AB

CDF Sverige AB är ett företag som erbjuder olika lösningar av formsättning och har produkter för alla typer av formar; bärande och stödjande för vägg, valv och anläggning. Hyresverksamheten är den dominerande delen av verksamheten och man har ett heltäckande hyreslager av formsättningsmaterial.

Marie-Louise Lindahl Skoglund är ekonomichef på CDF Sverige AB. När hon anställdes 2013 ersatte hon en inhyrd konsult, vilket betydde att företaget behövde köpa in en systemlösning för sin administration. Marie-Louise fick fria händer att välja vilket.

Valet var enkelt då hon tidigare jobbat i Hogias system och varit mycket nöjd med det. ”Jag har alltid trivts jättebra med Hogia och har använt flera olika moduler på tidigare jobb”, säger hon. Att göra löner blev däremot en ny uppgift för Marie-Louise, som i det sammanhanget lovordar Hogias support. ”Jag upplever att supportpersonalen alltid är väldigt proffsig och kunnig när jag behöver hjälp”.

Marie-Louise vill gärna betona hur lättanvänt och tidsbesparande Hogias system är. ”Ett annat stort affärssystem jag jobbade med var mycket mer omständligt. Bara för att ta fram en balansräkning fick jag göra ett stort antal val innan jag fick ut en rapport. Om jag upptäckte att jag gjort ett enda felaktigt val fick jag börja om från början och göra om allt. Så är det inte i Hogias system. Här finns alla rapporter jag behöver och det är lätt att förstå arbetsgången, lätt att jobba i”.

För att få ett ännu smidigare arbetsflöde finns planer på att utöka med Hogia Approval Manager. Marie-Louise ser redan vilka tidsvinster hon kommer att göra då: ”Förutom att snabbt få in fakturan i systemet och få ett smidigare attestflöde kommer jag att ha stor nytta av Hogia Approval Manager vid både budgetering och månadsbokslut. När jag granskar ett konto och kan klicka mig vidare hela vägen till fakturabilden, då kan jag direkt se om det är någon post att räkna med för nästa period eller om det var en engångsgrej. Att ha allt samlat i ett system och snabbt kunna drilla mig ner till en enskild faktura, det är där jag ser de stora tidsvinsterna. Idag åtgår en del tid på att bläddra och leta i pärmar.”
Marie-Louise har startat ett nätverk för kvinnliga ekonomichefer och på frågan om hon där skulle rekommendera Hogia, tvekar hon inte. Det skulle hon absolut göra, till alla sorters företag. Förutom användarvänligheten lyfter hon gärna fram det faktum att Hogia är ett svenskägt företag:

”Jag tror att Hogia är mer på alerten när det gäller att anpassa sig efter svenska lagar och regler, att man ligger i framkant. Och så känns det bra att supporten finns här i Sverige.”