CDF SVERIGE
”Jag tror att Hogia är mer på alerten när det gäller att anpassa sig efter svenska lagar och regler, att man ligger i framkant.” Läs mer » 

 

 

REMARKABLE 
”Hogias program är lätta att förstå, enkla att hitta och navigera i, och här finns alla rapporter jag efterfrågar.”
Läs mer »

 

FOLKETS HUS I SANDVIKEN 
”Hogias lönesystem är enkelt och ger full kontroll, och vi riskerar inga felkällor när allt instämplat går rakt in i systemet.”
Läs mer »