PA-blanketter

Tilläggsmodulen PA-blanketter är helt integrerad med Hogia Lön och ger dig tillgång till en mängd blanketter och mallar som underlättar ditt företags personaladministration. På ett enkelt sätt väljer du om du vill att uppgifter ska läggas in automatiskt i de olika rapporterna eller om du istället vill skriva ut blanka mallar. 

PA-blanketter innehåller bland annat:
• Arbetsgivarintyg
• Anställningsavtal
• Tjänstledighetsansökan
• Besked om uppsägning
• Tjänstgöringsintyg
• Underlag för jämställdhetsplan
• Tidrapport och sjukanmälan till Försäkringskassan