PA-stöd

Med PA-stöd slipper du mycket manuellt och tidskrävande arbete då modulen är helt integrerad med Hogia Lön.

PA-stöd är en tilläggsmodul som kompletterar löneprogrammet och automatiserar beräkningen av retroaktiv lön, medeltimförtjänst och helglön. Med den detaljerade historiken i registret för anställda gör du enkelt den årliga lönerevisionen och kan enkelt ta ut övertidsjournaler.