Rapportcentralen XV

Ekonomisystemet levereras idag med en mycket kraftfull Rapportcentral som standard och den innehåller ett stort antal fasta, fördefinierade rapporter, som t ex balans- och resultatrapport, momsrapport, verifikationslista, reskontrajournaler samt kontoutdrag.

Rapportcentralen XV (Xtended Version) är en tilläggsmodul som ger dig en ännu större flexibilitet i din hantering av utdata från ditt ekonomisystem. Med funktionen drilldown kan du ”borra” dig ner till bakomliggande fakta i en rapport, till exempel ett verifikat eller kontoutdrag och rapporterna ger dig en ökad spårbarhet. Med den flexibla exportfunktionen kan du lagra och skicka alla rapporter med e-post i ett flertal olika format, exempelvis PDF eller XLs.