Rätt Lön – online

Din uppslagsbok på internet
Personal- och löneadministration är ett stort område med mycket regler och bestämmelser och det är naturligt att ibland tveka på vad som egentligen gäller.

Tack vare vårt samarbete med Bonnier Utbildning kan vi nu erbjuda dig att söka svaren direkt ifrån ditt löneprogram. Det enda som krävs är en internetuppkoppling!

Rätt Lön – online är en uppslagsbok på internet som bygger på den tryckta upplagan med samma namn. Rätt Lön – online innehåller cirka 500 sökord och samtliga baseras på information i inkomstskattelagen, skattebetalningslagen och på aktuell arbetsrätt. Beskattningskonsekvenser belyses ur såväl företagets som den anställdes perspektiv.

Tjänsten vänder sig till dig som sköter löneadministrationen, arbetar som ekonomiassistent, personalassistent, redovisningskonsult eller företagsledare i fåmansföretag.