Rätt moms – online

Din uppslagsbok på Internet
Tack vare vårt samarbete med Bonnier Utbildning kan vi nu erbjuda dig att söka svaren direkt ifrån ditt ekonomiprogram. Det enda som krävs är en internetuppkoppling!

Rätt Moms – online innehåller bland annat tydlig och pedagogisk information om de nya byggmomsregler som gäller sedan 2007. Annat som behandlas är de förändrade krav som nu ställs på kreditnotor och fakturor på grund av ett omarbetat EG-direktiv och reglerna för hur skattskyldiga med begränsad avdragsrätt ska hantera prissättning mellan närstående parter. Även reglerna för hur felaktig moms ska redovisas och betalas beskrivs ingående.

Rätt Moms – online innehåller ett stort antal exempel som enkelt och pedagogiskt visar hur moms ska hanteras. Exempel på blanketter, fakturor och bokföring ingår därför i många av sökorden.