Redovisa rätt – online

Din uppslagsbok på internet
Tack vare vårt samarbete med Bonnier Utbildning kan vi nu erbjuda dig att söka svaren direkt ifrån ditt ekonomiprogram. Det enda som krävs är en internetuppkoppling!

Redovisa Rätt – online uppdateras kontinuerligt och är anpassad till årets många nyheter på redovisningsområdet – förenklat årsbokslut, indelning i K-företag, nya redovisningsregler för mindre aktiebolag, omvänd skattskyldighet och ny skattedeklarationsblankett.

Redovisa Rätt – online är uppdaterad med alla rekommendationer för samtliga företagsformer och innehåller också de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IAS. Konkret och pedagogiskt förklaras hur man utifrån god redovisningssed bokför drygt 1 000 olika affärshändelser.