Funktioner Hogia Ekonomi CE  Hogia Ekonomi 
Obegränsat antal företag  (Max 5 st) 
Obegränsat antal användare  (Max 3 st)   
Möjlighet att styra behörigheter  
Importera bokföringsorder från försystemet  
Importera fakturaunderlag för att skriva ut fakturorna från ekonomisystemet
Automatiskt föra över kunder, projekt och artiklar mellan ekonomisystemet
och exempelvis tids-och försystem.
Bokslutstransaktioner
Möjlighet att arbeta med resultatenheter  
Möjlighet att arbeta med kostnadsbärare  
Möjlighet att koppla till samtliga av våra tilläggstjänster
Funktion för factoring
Obegränsat antal prislistor
Periodieringsrutin