Som en del av vår stora framtidssatsning släpper Hogia ytterligare en iOS- och ­Android-app – Hogia MyPayslip .
Den innehåller lönespecifikation mot Hogias lönesystem men fungerar även tillsammans med andra system då den bygger
på ett standardiserat format.

Lönespecifikationerna skickas med hög säkerhet ut via vår molntjänst till respektive medarbetares ­smartphone.
En funktion som underlättar administratörens hantering av lönespecar.

Det här är ett säkert, enkelt och billigt sätt att distribuera lönespecifikationerna.

Så här går det till:
1. Löneadministratören exporterar de anställdas uppgifter från Hogias lönesystem till molnet där medarbetaren bjuds in.
2. Medarbetaren accepterar inbjudan och laddar sedan ner appen, Hogia ­MyPayslip.
3. Medarbetaren startar appen och loggar in med sitt Hogia-ID och kan nu se lönespecifikationen i sin ­smartphone.
I appen ser medarbetaren tydligt lönen som ska betalas ut, månadens händelser som t ex komp- och övertid, sin skatt och
även sina ackumulerade uppgifter och semestersaldon.

Bättre på många sätt
Digitaliserad lönespecifikation innebär ett ­modernt arbetssätt med minskad pappershan­tering, lägre kostnader och
en förbättrad miljö.

Har du några frågor?
Kontakta oss om du har några frågor om Hogia Lön

affarssystem@hogia.se
0303-667 00