Hogia MyProfile är ett komplement till Hogias lönesystem. Här samlas all information kring person och anställning på ett
enkelt och decentraliserat sätt. Beroende på din roll får du tillgång till de uppgifter som är definierade för dig.

 
Snabbt och enkelt
Hogia MyProfile är en mobilanpassad molntjänst som inte kräver några installationer. Tjänsten går snabbt att starta upp och är
enkel att använda.

Säkerhet
Allt samlat på ett och samma ställe, inga pärmar eller lösa papper på drift.

Tillgänglighet
Med Hogia MyProfile har du alltid rätt information var du än befinner dig.

Behörighet
Chef och medarbetare ser endast vad de har rätt till efter sin behörighet. Administratör bestämmer vem som ska kunna logga
in i Hogia MyProfile.

Mina filer
I Hogia MyProfile kan du snabbt och enkelt samla alla
dokument rörande person och anställning.

Har du några frågor?
Kontakta oss om du har några frågor om Hogia Lön

affarssystem@hogia.se
0303-667 00