Användarprogram


Användarprogram innehåller en följd av instruktioner som gör så att datorn utför ett arbete för användaren.
Program levererades i början på disketter med användarhandbok. Nu får man oftast en CD-skiva eller hämtar programmet på Internet.

Administrativ programvara
Program för administrativa rutiner såsom Redovisning, Fakturering, Kund- och Leverantörsreskontra, Lön, Order, Lager, Projektredovisning...

Dessa produkter följer redovisnings- och skattelagar och praxis i olika länder och är därför specifika för varje land.

Administrativ programvara för CP/M-datorena levererades i huvudsak av tre företag i Sverige.

Beslutsmodeller drevs av Per-Olof Myren som grundade företaget redan 1973.
Beslutsmodeller gjorde sig känt för att ha en mycket kvalificerad programvara för bl a order/lager-hantering.

Konsultgruppen AB ägdes och drevs av Per Broby.
En enhet, ledd av brodern Lars Broby, Konsultgruppen Kontorsdata AB, utvecklade och marknadsförde administrativa programvaror för mikrodatorer.

Hogia Data AB, numera Hogia AB, startades av Bert-Inge Hogsved 1980.
Till en början koncentrerade man sig på programvaror för redovisning, främst för redovisningsbyråer.
Under årens lopp har man utvidgat sitt sortiment kraftigt och har idag ett rikhaltigt utbud av programvaror.
T ex hanteras 1999 redovisningen för 200 000 företag med programvara från Hogia och mer än vartannat löneprogram som säljs i Sverige kommer från företaget.

Programvara för unika operativsystem
I början av 1980-talet såldes många datorer i Sverige som hade egna unika operativsystem. De valde olika vägar att ta fram programvaror.

Programvara för ABC-datorerna från Luxor i Motala togs t ex fram i samarbete med lundaföretaget Datakraft AB som leddes av Ulf Lingärde.

Datatronic som sålde PET-datorerna etablerade själva en utvecklingsverksamhet och blev en av de största programvaruleverantörerna i Sverige.

Ordbehandlings- och kalkylprogram
Ordbehandlings- och kalkylprogram är generella och till dessa rutiner har internationella produkter i stort sett hela tiden varit dominerande.

Ordbehandlingsprogram
Med ordbehandlingsprogram används datorn som en mycket avancerad skrivmaskin.

Till de första persondatorerna gjordes unika programvaror.

För CP/M-datorer fanns t ex ordbehandlingsprogrammet WordStar.
Då det inte fanns funktionstangenter var kommandona en kombination av t ex CTRL och en bokstav.

Avsluta och spara var t ex kommandot CTRL K D.

Word Perfect var ett annat populärt ordbehandlingsprogram.

Till MS-DOS skapade så småningom Microsoft programmet Word.

Kalkylprogram
Kalkylprogram kan jämföras vid ett stort rutmönstrat papper, ett elektroniskt räkneark (spread-sheet).

Det första kalkylprogrammet av sitt slag var VisiCalc.
Programvaran utvecklades av Daniel Bricklin och Robert Frankston. Det distribuerades av Visi-Corp Inc, som hade grundats 1978 av den då 26-årige Daniel Fylstra.
Visi-Corp var 1982 världens största programvaruföretag.

VisiCalc fick massor av efterföljare: SuperCalc, Multiplan, Calc Result (från svenska Handic Software) och så småningom den långt mera utvecklade programvaran Lotus 1-2-3.

Microsoft kom så småningom med Excel.

Grafikprogram
Graph in the Box var Idé-Datas grafikprogram.

CAD/CAM
C
omputer Aided Design.

Computer Aided Manufacturing.

Datorstödd konstruktion och tillverkning.
Programvaran har utvecklats starkt.
Autocadprogrammet från 1980 bestod av en enkel manual och en 8"-diskett.
1993 års program var 14 st 3"-disketter och ett antal lådor med manualer. Dagens programvara levereras på CD-skivor.

Denna typ av program används bl a för arkitektritningar, men kan också användas t ex för att konstruera en mikroprocessor i ett chip.

Datorspel
Det var ungdomar som visade vägen i den tidiga mikrodatorbranschen.

De ägnade sig ofta åt mikrodatorer som en hobby.
De sökte tillämpningar för sina datorer - och de började spela spel.

Till en början rörde det sig om mycket enkla spel, kanske ett Basic-program om några dussin rader.
Det som spelen gjorde var mycket elementära saker. De lät en föra en enkel dialog med datorn där man t ex svarade på frågor i en tävling med den.

Det var enkla saker - men ungdomarna använde tidigt sina mikrodatorer på ungefär det sätt som vuxna senare skulle använda samma maskiner.

Så har det sedan fortsatt. De spel som ungdomar har ägnat sig åt under en viss period har på sätt och vis visat vägen för "vuxenprogrammen" några år senare.

Redan i början av 80-talet var spelen avgjort. Då var "vuxentillämpningarna" tråkiga - det fanns inget annat än ren text i programhanteringen.
Senare under 80-talet började t ex de administrativa programmen få lite mer känsla. Bilderna kom in i dem.

Dagens spel är rena "vidundren" - och förenar bild, ljud och känsla på ett sätt som de flesta "vuxna" program inte gör.
Medan de flesta "nyttotillämpningar" är strikta och neutrala, visar dagens spel-program på hur de skulle kunna göras ...

Visar dagens "häftiga" spelprogram hur "vuxna" programvaror kommer att se ut om några år - på samma sätt som spelprogrammen har gjort tidigare?

Kommunikationsprogram
Kommunikationsprogram gör det möjligt att t ex skicka e-mail eller att koppla upp sig mot en annan dator, i ett nätverk eller mot Internet.


Programvara     Operativsystem