Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

Karl-Johan Börjesson

Karl-Johan Börjesson
Mannen bakom Scandia Metric AB, är fortfarande aktiv i sitt Jet Data AB.

Det var Börjesson som tog initiativ till framtagandet av ABC 80, den dator som blev något av en folkrörelse i Sverige i slutet av 70-talet.