Entreprenörer

Välj bland olika entreprenörer...

Lore Harp

Lore Harp var en av de få framträdande kvinnorna i branschen. Det var hon som redan 1972 startade företaget Vector Graphic i USA.

Hennes man Bob hade konstruerat ett kretskort, som hon började sälja till olika återförsäljare.
Året efter började hon satsa på kompletta mikrodatorer och bestämde sig snabbt för att satsa på "small business" och inte primärt på hemdatorer.

Under Lore Harps ledning kom Vector Graphic att bli bekant för att satsa på standardlösningar och på god kundservice och man hade under lång tid framöver en finansiellt sund utveckling.