Helhetslösning för ekonomi, lön och personal 

Hogia Public Systems har en helhetslösning för ekonomi och HR, och med specialanpassad lönehantering inom vård, utbildning och kyrkan. Ekonomiprogrammet har förutom skalbarhet genom olika moduler också elektronisk fakturahantering hela vägen ifrån inkommande till utgående faktura. Självklart kan du attestera och administrera fakturorna via webben eller direkt i din smartphone genom vår App.

Löneprogrammet hanterar bland annat timberäknad semester enligt vårdavtalet, semesteravtalet Ferielön för lärare och rapportering till Kyrkans pensionskassa samt integrerad schemahantering från Partners. Hogias system effektiviserar din arbetsdag då du lägger färre timmar på administration och alltid gör rätt från början.

Hogia Public Systems - vilka är vi?
Vi som arbetar på Hogia Public Systems har mångårig erfarenhet av ekonomi, lön och HR-arbete. Som ett bolag i Hogia-gruppen kan vi dra alla fördelar det innebär att tillhöra en stor koncern utan att förlora den personliga kontakten med våra kunder. Branschuppdelningen i Hogia-gruppen ger oss bättre förutsättningar till att förstå våra kunders vardag och vi tror helt enkelt att det gör oss bättre – hela vägen från support av befintliga kunder till tecknande av nya samarbetsavtal. Se vilka vi är under fliken Kontakta oss.