Eksjö Energi


Eksjö Energi AB är ett helägt kommunalt aktiebolag som ägs av Eksjö kommun. Bolaget bedriver produktion och distribution av fjärrvärme samt ansvarar för renhållningsverksamheten inom Eksjö kommun. Det finns även en avdelning för underhåll och miljö. Sedan årsskiftet 2002/2003 ingår dessutom vatten- och avloppsverksamheten i bolaget liksom avdelningen gata. Företaget har två dotterbolag, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB. I dessa bolag bedrivs elnätsverksamhet, elförsäljning samt data- och telekommunikation.

Sedan 2003 är Eksjö Energi användare av Hogias ekonomisystem. Lena Karlsson är ekonomichef och minns bytet:

– Vi upplevde en stor skillnad när vi gick över till Hogia. Vi fick ett system som var mycket mer användarvänligt och modernt än vårt tidigare.

När de ett par år senare behövde ett större system föll valet helt naturligt på Hogia Affärssystem.

– Vi tittade inte ens på andra system, Hogia kändes självklart, berättar Lena. Med Hogia Affärssystem har vi fått ett stort system som hanterar många resultatenheter och ändå är lätthanterligt. Programmet är väldigt driftsäkert, vi har knappt haft några problem alls.

Självklart har Eksjö Energi AB med alla sina anläggningar även behov av ett stöd för sin anläggningsredovisning.

– Hogia Anläggning är ett ovärderligt verktyg för oss. Alla våra avdelningar såsom gata, vatten och avlopp märker själva upp sina anläggningar. Trots att det handlar ett stort antal anläggningar och flera olika nivåer, till exempel id, grupp och resultatenheter, är det enkelt för mig att plocka ut rapporter och underlag.

Som ekonomichef sparar Lena mycket tid vid det årliga budgetarbetet.

– Jag tar enkelt ut underlagen som jag skickar till respektive arbetsledare. Det är inte mycket arbete, jag får ju ut alla siffror från föregående år. Över lag får jag ut allt jag behöver i systemet, säger Lena som avslutningsvis vill slå ett slag för hjälpfilerna i programmet. Om jag någon gång kör fast brukar jag gå till hjälpinstruktionerna. De är, till skillnad från många andra programs instruktioner, väldigt lätta att följa. De är verkligen skrivna för oss användare, inte krångliga alls.
 Lena Karlsson,
Ekonomichef

Om Eksjö Energi

- Omsättning per år: 170 milj
- Antal anställda: 58 st
- Företaget grundades: 1898

http://www.eksjoenergi.se/

Eksjö Energi pdf »