Hogia Kyrklön och Hogia Personal 

Pensionsrapport till PAUS och statistik till SCB
Löneberedningen i Hogia Kyrklön har en central och informativ roll vilket förenklar din lönehantering. Med det standardiserade grundregistret, som bland annat innehåller lönearter anpassade efter Svenska kyrkans avtal, är det enkelt att starta upp och komma igång. Förutom en omfattande rapportfunktion, där du också kan skapa egna rapportmallar, tar du enkelt ut rapporter till Kyrkans Pensionskassa och fil med lönestatistik till SCB. Har ni arvodister är det enkelt att administrera och ni kan enkelt lägga till lönearter som passar er verksamhet.
För mer information, läs produktbladet om Hogia Kyrklön »  

Hogia Kyrklön är en tilläggsmodul till HogiaLön Plus och därigenom har du också alla möjligheter som HogiaLön Plus erbjuder. Läs mer här »

Hogia Personal
Många av våra kunder inom kyrkan har förutom Hogia Kyrklön programmet Hogia Personal. I Hogia Personal får du ett heltäckande personaladministrativt system. Programmet ger dig total överblick över de anställdas befattnings- och lönehistorik, Lagen om anställningsskydd, Kompetenser, Lönerevision, bevakningskalender med mera. Du kan enkelt länka personliga dokument och flertalet rapporter och mallar finns.
Läs mer om Hogia Personal »  
 

 

TRYGG OCH SÄKER START! 
Det är tryggt att byta till Hogias branschlösning för kyrkor. Vi hjälper dig hela vägen, så att du kommer igång snabbt och enkelt.

Vi ger dig:
• individuell konsultation
• behovsprövning
• trygg installation
• vägledning ända in i mål  
• branschkunnig support

Kontakta:

Philip Winkler
tel 0721-41 58 33
philip.winkler@hogia.se