Hogias HR-lösning för skolor 

Syftet med vår branschsatsning mot skolor är att förenkla din verksamhet och se till att så många arbetsuppgifter som möjligt blir automatiserade. Med funktioner som beräkning av ferielön, inventering av personalens kompetens, en väl utvecklad LAS-hantering och mycket annat kan vi förse din skola med bästa tänkbara verktyg för er administration.

Tilläggsmodulen Ferielön hjälper dig att beräkna ferielön för de lärare som följer avtalet för ferielön enligt Almega Tjänsteföretagen och IDEA. Du sparar många timmar per månad genom att undvika den manuella kontrollen vid eventuella förändringar av lärarnas sysselsättningsgrad.

HogiaLön Plus hjälper dig dessutom att beräkna antal anställningsdagar samt antal ej semesterlönegrundande frånvarodagar vilket påverkar intjänandet av ferielön. Modulen för ferielön ger dig en automatiserad beräkning av ferielön.
 

TRYGG OCH SÄKER START! 
Det är tryggt att byta till Hogias branschlösning för skolor och utbildningsföretag. Vi hjälper dig hela vägen, så att du kommer igång snabbt och enkelt.

Vi ger dig:
• individuell konsultation
• behovsprövning
• trygg installation
• vägledning ända in i mål  
• branschkunnig support

Kontakta:

Therese Engelbrektsson 
tel 0303-72 57 48 
therese.engelbrektsson@hogia.se