Hogias lösning för företag inom vård & omsorg 

Hogia har en helhetslösning för ekonomi och HR med specialanpassad lönehantering inom vård och omsorg. En bransch med ofta personalintensiva företag. Löneprogrammet hanterar bland annat timberäknad semester enligt vårdavtalet och förenklar administrationen av personalen. Du får också en omfattande rapportfunktion med en stor mängd färdiga rapportmallar för dels ert interna bruk men också till SCB, Svenskt Näringsliv, olika pensionskassor med flera. Självklart kan du göra egna rapportmallar.

Arbetet för löner sker i HogiaLön Plus och därigenom har du också alla möjligheter som HogiaLön Plus erbjuder. Läs mer här »

Arbetet för ekonomi sker i Hogia Ekonomi eller Hogia Affärssystem beroende på hur just ni vill arbeta.
Läs mer här »

 

TRYGG OCH SÄKER START! 
Det är tryggt att byta till Hogias branschlösning för vård- och omsorgsföretag. Vi hjälper dig hela vägen, så att du kommer igång snabbt och enkelt.

Vi ger dig:
• individuell konsultation
• behovsprövning
• trygg installation
• vägledning ända in i mål  
• branschkunnig support

Kontakta: 

Joakim Abrahamson 
tel 0303-72 60 71
joakim.abrahamson@hogia.se