Lexicon


Lexicon är Sveriges största privata utbildningsgrupp som sedan 1979 har utbildat människor i IT och affärskunskap. Lexicon har under åren utvecklats från ett rent datautbildningsföretag till att idag kunna erbjuda såväl grafiska utbildningar som projektledningsutbildningar och konsultstöd. Huvudkontoret finns numera i World Trade Center i Stockholm och man har verksamhet på 30 orter runtom i landet.

För att administrera ekonomin har flera olika ekonomisystem använts under åren och alla kontor runt om i landet har haft sina egna system. Behovet av ett gemensamt affärssystem blev med tiden allt större och 2005 började man se sig om efter ett nytt. Kravet var att det egenutvecklade kursadministrationsprogrammet Lexkurs skulle kunna integreras med det nya systemet.

Johan Åkerström, marknadschef på Lexicon och ansvarig för verksamhetens affärskritiska system, berättar:

– Vi tittade på marknaden och hittade ett antal som vi trodde skulle matcha våra önskemål. Det system som vi till slut valde var Hogia Affärssystem. Anledningarna är framför allt två: Hogia Affärssystem kan växa med verksamheten och har ett ovanligt öppet gränssnitt för integration. Flera andra system hade också integrationsmöjligheter, men Hogia var unika med att systemet var så pass öppet att vi själva kunde göra integrationen, istället för att förlita oss på externa konsulter. Det var mycket viktigt för oss eftersom det var en egenutvecklad programvara som skulle integreras. Dessutom hade det blivit mycket dyrare för oss att köpa integrationstjänsten utifrån.

Sin andra styrka, möjligheten att växa, har Hogia Affärssystem fått visa prov på de senaste åren.

– Vi började med ett par kontor och nu kör vi systemet i alla Stockholmsbolagen, i Göteborg, Malmö och Södertälje. Vi rekommenderar alla kontor att byta till Hogia Affärssystem, vilket sker successivt. Det är verkligen lätt att utöka verksamheten i systemet och lägga till nya bolag, vi känner att vi kan växa obehindrat, berättar Johan.

Johan ser tydligt att bytet till Hogia Affärssystem har inneburit besparingar. Trots att verksamheten har vuxit behöver man idag inte fler personer som sköter ekonomin än tidigare. Han uppskattar att de därmed har sparat in två tjänster tack vare effektiviseringen av de dagliga rutinerna.
 


 
Johan Åkerström,
Marknadschef


Om Lexicon

- Omsättning per år: 150 milj
- Antal anställda: 160 fast anställda plus ett par hundra konsulter
- Företaget grundades: 1979

http://www.lexicon.se/

Lexicon pdf »