Helhetslösning för ekonomi, lön och personal

Hogia har en helhetslösning för ekonomi och HR med specialanpassad lönehantering inom vård och utbildning, två branscher med ofta personalintensiva företag. Löneprogrammet hanterar bland annat timberäknad semester enligt vårdavtalet, semesteravtalet Ferielön för lärare samt integrerad schemahantering från Partners. Hogias system effektiviserar din arbetsdag då du lägger färre timmar på administration och alltid gör rätt från början.
 
Utbildning av våra produkter ingår alltid så att du snabbt kommer igång med full kapacitet. Du arbetar i ett tydligt och användarvänligt gränssnitt i ett sedan länge beprövat och fulländat system. Hogias helhetslösning för ekonomi, lön och tid ger ditt företag möjlighet att växa och utvecklas. Börja smått och bygg på allt eftersom ditt företag växer. Vi kan din bransch och hos Hogia support hittar du alltid en guidande branschexpert.

 

Hogia-gruppen, en organisation fylld av entreprenörskap!

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Att få vara med och ta ett sammanhållet ansvar för en hel verksamhet engagerar och skapar motivation. Vi har mycket motiverade medarbetare i Hogia-gruppen!

Småskalighet hänger ihop med fokusering. I vart och ett av våra företag skapar fokuseringen på en viss verksamhet en efter hand allt djupare kompetens hos våra medarbetare. Men vi talar inte om en fokusering i isolering, utan tvärtom.

Uttrycket "Hogia-gruppen - tillväxtföretag i samverkan" är ett mycket centralt uttryck hos oss. Vi vet att det är genom att samverka med andra som man blir framgångsrik - och vi talar om samverkan med andra verksamheter både inom och utanför gruppen.

Vi är mycket väl medvetna om att det enbart är genom olika konstruktiva samarbeten som vi kan vara med och erbjuda de samverkande systemlösningar som våra kunder efterfrågar idag!