STIL

STIL är en ideell förening av personer med funktionsnedsättning. Verksamheten bygger på Independent Living-filosofin; var och en vet bäst själv hur man vill leva sitt liv och vad man behöver för att kunna göra det. STIL har ca 200 medlemmar, 2 000 anställda assistenter över hela Sverige och 25 anställda på huvudkontoret i Stockholm.

Två av medarbetarna är Daniela på löneavdelningen och Sara på ekonomiavdelningen. För dem är det viktigt att ha systemstöd som är lättarbetade och motsvarar de krav en assistansverksamhet ställer på tidrapportering. I STILS fall har det inneburit en helhetslösning med systemen Hogia Affärssystem, HogiaLön Plus, Hogia Personal, Hogia Approval Manager samt tolkningsverktyget Readsoft och tidssystemet Aiai. Sara minns hur man resonerade: "Vi har ju en lite speciell verksamhet, som bygger på att vi erbjuder våra medlemmar timmar, som sedan ska rapporteras till Försäkringskassan. Vi tittade på många olika lösningar och bestämde oss för Hogia, som var den leverantör som hade flest möjligheter och kunde ge oss de funktioner och de kopplingar vi behövde."

Daniela jämför hur hon arbetar idag med hur det var tidigare: "Det är ljusårs skillnad! Om jag skulle göra en ändring på en personlig assistent i det gamla systemet, behövde jag öppna flera fönster och göra det på flera ställen. Missade jag ett enda ställe så gick inte ändringen igenom. Nu går jag bara in i Hogia Personal och ändrar en gång och så slår det igenom direkt i lönesystemet, det är fantastiskt bra."

Sara lovordar enkelheten i Hogias system. "Bokföringen är mycket lättjobbad. Jag får varje månad hela lönekörningen från Daniela på en lång bokföringsorder, som jag enkelt läser in i affärssystemet. Skattedeklarationerna går numera väldigt smidigt också. Från att tidigare ha suttit och fyllt i alla siffror för hand är det nu bara att föra över en färdig fil direkt till Skatteverkets hemsida, så är det klart!"
 Om STIL

- Omsättning per år: ca 300 milj
- Antal anställda: 2 000 assistenter och 25 kontorsanställda 
- Företaget grundades: 1984

Hemsida »

Läs hela artikeln här »